Ohjeet & säännöt

Kilpailun säännöt

Tarkoitus ja tavoitteet

SATU ry, Mainostajien Liitto ja MARK Suomen Markkinointiliitto r.y. omistavat rekisteröidyn tavaramerkin ©Voitto – Suomalainen mainoselokuvakilpailu. Kilpailun tarkoituksena on ylläpitää suomalaisen mainoselokuvan tasoa, lisätä sen arvostusta ja kehittää tekijöiden ammattitaitoa. Kilpailu järjestetään 22. kerran vuonna 2016. 

Kilpailussa mainoselokuvia arvioidaan ensisijaisesti taiteellisen ja elokuvallisen ilmaisun perusteella. Kilpailu kokoaa yhteen mainoselokuvan tuotantoprosessin keskeiset osapuolet, mainostajat, mainostoimistot, tuotantoyhtiöt ja kaupalliset televisiokanavat. Kilpailun arvioinnissa ja palkitsemisessa noudatetaan ammatillisesti eettisiä ratkaisu- ja menettelytapoja, ja tuomaristo pyrkii työskentelyllään edistämään mainoselokuva-alan yleistä etua ja valvomaan kilpailun tavoitteiden saavuttamista.

Säännöt
Kilpailuun voivat osallistua suomalaista suunnittelua tai tuotantoa olevat mainoselokuvat, joiden julkinen ensiesitys televisiossa, elokuvateattereissa tai internetissä on tapahtunut vuoden 2016 aikana. Televisiossa tai elokuvateattereissa esitettävien mainoselokuvien esityspituus voi olla korkeintaan 180 sekuntia. Internet-sarjaan voi ilmoittaa enintään 10 minuutin mittaisen tarinallisen kokonaisuuden.

Kilpailuun ilmoittaja (tuotantoyhtiö, mainostoimisto tai mainostaja) vastaa kaikista mainoselokuvan tekijänoikeuksista sekä siitä, että kaikki osapuolet hyväksyvät kilpailuun osallistumisen. Järjestäjällä on oikeus esittää ja arkistoida kilpailun mainoselokuvia internet-sivuilla ja oikeus tallentaa loppukilpailun mainoselokuvat arkistokäyttöön sekä esittää ja koostaa voittajamainoksia kilpailun palkintogaalassa. 

Järjestäjillä on lisäksi oikeus kopioida kilpailuun lähetetyt elokuvat ja leikata niistä osia tarvittavia koosteita varten. Koosteita voidaan käyttää ja kopioida esittely-, tutkimus- ja koulutustarkoituksiin ja kaupallisiin tarkoituksiin vain, kun käyttö on mainosalan yleisen edun mukaista. Kilpailun järjestäjällä on oikeus korvauksetta käyttää mainoselokuviin liittyvää materiaalia esimerkiksi painetussa tai sähköisessä tiedottamisessa sekä kilpailun ja siihen liittyvien tilaisuuksien markkinoinnissa. 

 

Arviointi
Kilpailun arviointi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä tuomariston kokouksessa mainoselokuvia arvioidaan keskustelemalla ja shortlistalle nostetaan ehdokkaita perustelemalla ne ensin yhteisessä keskustelussa. Jokainen tuomariston jäsen on velvollinen tutustumaan etukäteen kilpailuehdokkaisiin ja perustelemaan muille tuomariston jäsenille, miksi nostaisi valitsemansa ehdokkaan kokouksessa jatkoon.

Yleisessä sarjassa yksittäisellä tuomarilla on mahdollisuus nostaa enintään viisi (5) mainoselokuvaa perusteluineen keskusteluun. Yhteiskunnallisessa sarjassa on mahdollisuus nostaa kolme (3) mainoselokuvaa perusteluineen keskusteluun ja internet-sarjassa neljä (4) verkkomainosvideota perusteluineen keskusteluun. Efektisarjalla on oma tuomaristo.

Tuomaristoa avustava sihteeri pitää kirjaa maininnan saaneista elokuvista ja eniten mainintoja saaneet mainoselokuvat tai mainosverkkovideot (noin 20-25 % kilpailun sarjoihin ilmoitettujen kokonaismäärästä) nousevat shortlistalle. Tuomaroinnin aikana yksittäisiä mainoselokuvia voidaan tarvittaessa katsoa uudelleen arvioinnin tueksi.

Toisessa tuomariston kokouksessa jokaisesta kategoriasta käydään yhteinen keskustelukierros, jonka jälkeen tuomaristo antaa ehdokkaille sijaluvut yhdestä kahdeksaan suljetussa äänestyksessä. Sijaluvut pisteytetään erikseen ja eniten sijalukupisteitä saanut voittaa sarjansa pääpalkinnon. Poikkeuksena on yleinen sarja, jossa toiseksi eniten sijalukupisteitä saanut mainos voittaa kultaa, sitä seuraava hopeaa ja neljänneksi eniten pisteitä saanut pronssia.

Tuomaristolla on oikeus muuttaa mainoselokuvien sarjoitusta. Tuomaristo voi erityisin perusteluin jättää jakamatta palkinnon muissa kuin yleisessä sarjassa. Tulkinnanvaraiset tapaukset ratkaisee tuomariston puheenjohtaja yhdessä tuomariston kanssa. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia eikä päätöksiin voi hakea muutosta.

Kilpailusarjat 

Kilpailusarjoja ovat yleinen-, yhteiskunnallinen- ja kulttuuri, internet- ja efektisarja. Tuomaristolla on oikeus muuttaa sarjoitusta. Pääpalkinnon voi voittaa vain yleisen sarjan mainoselokuva. 

Kilpailuun ilmoitetaan yksittäisiä mainoselokuvia. Tuomaristolla on oikeus sarjoittaa kilpailuun ilmoitettuja saman mainostajan elokuvia, mikäli niiden suunnittelu ja tuotanto ovat samojen tekijöiden. Sarjoitetut mainoselokuvat käsitellään loppukilpailuvaiheessa yhtenä kokonaisuutena ja ne saavat yhden pisteen tai sijaluvun. 

 

YLEINEN SARJA 

Sarjassa kilpailevat televisiossa tai elokuvateatterissa esitetyt mainoselokuvat, jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa. Sarjassa jaetaan Grand Prix -palkinto sarjan eniten pisteitä saaneelle mainoselokuvalle sekä kulta-, hopea- ja pronssi -palkinnot.


YHTEISKUNNALLINEN-

JA KULTTUURISARJA 

Sarjassa kilpailevat jäsenmaksutuloilla tai avustuksilla toimintansa rahoittavien liittojen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen tilaamat mainoselokuvat esitysvälineestä riippumatta. Näiden mainoselokuvien tavoitteena on valistaa ja edistää yhteiskunnallisia- ja kulttuurisia hankkeita. Mainos voi olla toteutettu yritysyhteistyönä ja sitä on voitu esittää kaupallisten televisiokanavien tarjoamalla mainostilalla edullisin sopimuksin tai veloituksetta. 

 

INTERNET-SARJA 

Sarjassa kilpailevat mainoselokuvat, joiden käyttöympäristö on jokin muu kuin perinteinen tv-kanava tai elokuvateatteri. Osa mainosmateriaalista voi myös olla esitetty televisiossa tai elokuvateatterissa. 

 

EFEKTISARJA 

Sarjaan voi ilmoittaa Suomessa suunniteltuja tai tuotettuja mainoselokuvia, joiden ensisijaisena arvioinnin perusteena on animaatio, 3D tai erikoisefektit. Efektisarjaan ilmoitettu mainoselokuva voi kilpailla myös muissa sarjoissa. 

 

Tuomaristo

3 mainoselokuvatuotantoyhtiön edustajaa
3 mainostoimiston edustajaa
3 mainostajan edustajaa
1 kaupallisen televisiokanavien edustaja

Tuomariston puheenjohtaja valitaan vuosittain valvomaan tuomariston työskentelyä. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu tuomariston työstä vastaaminen, kilpailun tason arvioiminen palkintoja jaettaessa sekä esiintyminen tarvittaessa muissa kilpailuun liittyvissä tv-ohjelmissa, tallenteissa tai tiedotusvälineiden haastatteluissa. 

Esituomaristo
Esituomaristo valitaan vuosittain henkilöistä, joiden osaaminen ja erikoisalueet ovat kiinteässä yhteydessä kategoriaan. 

Tulokset
Kilpailun tulokset julkistetaan 9.3.2017 järjestettävässä Voitto-gaalassa.