Kilpailun säännöt

Tarkoitus ja tavoitteet

Voitto-kilpailun tarkoituksena on edistää suomalaisen mainoselokuvan tasoa ja arvostusta sekä kehittää tekijöiden ammattitaitoa.  SATU ry, Mainostajien Liitto ry ja MARK Suomen Markkinointiliitto ry rekisteröivät ©Voitto mainoselokuvakilpailu -tavaramerkin vuonna 1999.  Vuonna 2018 kilpailun ja gaalan järjestämisestä vastaa Audiovisual Producers Finland – APFI ry. Vuonna 2018 kilpailu järjestetään jo 24. kerran.

Kilpailun tuomariston tulee arvioida mainoselokuvia elokuvallisen ilmaisun, luovien ratkaisujen ja omaperäisyyden perusteella. Arvioinnissa tulee myös huomioida mainostettavan tuotteen ja elokuvan yhteensopivuus. Voittoa voivat tavoitella yhtä lailla pienillä ja isoilla resursseilla toteutetut elokuvat. Tuomariston tulee noudattaa arvioinnissaan ammatillisesti eettisiä ratkaisu- ja menettelytapoja.

Kilpailu ja palkintojenjakogaala kokoavat yhteen mainoselokuvan tuotantoprosessin keskeiset osapuolet, mainostajat, mainostoimistot, tuotantoyhtiöt ja kaupalliset televisioyhtiöt.

Säännöt

Kilpailuun voivat osallistua suomalaista suunnittelua ja/tai tuotantoa olevat mainoselokuvat, joiden julkinen ensiesitys televisiossa, elokuvateattereissa tai internetissä Suomessa on tapahtunut vuoden 2018 aikana.

Kilpailuun ilmoittaja (tuotantoyhtiö, mainostoimisto tai mainostaja) vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet mainoselokuvien ilmoittamiseen tähän kilpailuun, mainoselokuvien esittämiseen voittokilpailu.fi sivustolla yleisöäänestystä varten, short-listalle nousseiden mainoselokuvien esittämiseen ja arkistoimiseen pysyvästi voittokilpailu.fi sivustolle sekä oikeus kopioida mainoselokuvia ja editoida niistä koosteita palkintojenjakogaalassa esitettäväksi. Kilpailuun ilmoittaja luovuttaa kaikki nämä oikeudet korvauksetta kilpailua järjestävälle APFI ry:lle.

Tuomaristo

Tuomaristo valitaan vuosittain ja kokoonpano 2018 on seuraava:

3 mainoselokuvatuotantoyhtiön edustajaa
3 mainostoimiston edustajaa
3 mainostajan edustajaa
1 kaupallisen televisiokanavien edustaja, jonka nimeää Screenforce Finland

Tuomaristo valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa tuomariston työskentelyä, valvoa kilpailun tavoitteiden toteutumista ja mainoselokuva-alan yleisiä etuja sekä kommentoida tarvittaessa kilpailuvuoden töitä medialle ja pitää lyhyt puhe tuomariston puolesta Voitto Gaalassa.

Esituomaristo
Erikoissarjoissa voidaan valita erillinen esituomaristo, jonka jäsenten osaaminen on kiinteässä yhteydessä kategoriaan. Esituomariston jäsen voi olla myös varsinaisen tuomariston jäsen.

 

Tuomariston työskentely

Kilpailuun ilmoitettuja töitä arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä tuomariston kokouksessa mainoselokuvat arvioidaan keskustelemalla. Shortlistalle nousevat yhteisessä keskustelussa eniten nostoja saaneet ehdokkaat ja shortlistan pituus määräytyy eri kategorioihin ilmoitettujen töiden lukumäärän mukaan ollen keskimäärin 15-20% kategoriaan ilmoitetuista töistä. Ensimmäisessä vaiheessa jokaisen tuomariston jäsenen tulee tutustua ehdokkaisiin etukäteen.

Toisessa tuomariston kokouksessa kaikki shortlistan ehdokkaat katsotaan, niistä käydään tarvittaessa keskustelu, jonka jälkeen tuomaristo antaa ehdokkaille sijaluvut suljetussa äänestyksessä. Sijaluvut pisteytetään ja paremmuusjärjestys määräytyy kokonaispisteiden mukaan. Tuomaristo ei saa tietää tuloksia, vaan ne julkaistaan vasta Voitto Gaalassa 7.3.2019.

Tuomaristolla on oikeus perustelluista syistä muuttaa ilmoitettujen töiden kilpailukategorioita ja sarjoittaa kilpailuun ilmoitettuja saman mainostajan yksittäisiä elokuvia, mikäli niiden suunnittelu ja tuotanto ovat samojen tekijöiden. Sarjoitetut mainoselokuvat käsitellään loppukilpailuvaiheessa yhtenä kokonaisuutena, jolloin kokonaisuudelle annetaan yksi sijaluku.

Kilpailusarjat

Kilpailusarjat ovat yleinen-, yhteiskunnallinen- ja kulttuuri-, monikanavainen-, online-video, efekti- ja animointi sekä Parhaat Sekunnit –sarjat. Grand Prix –palkinnon voi voittaa vain yleisessä kategoriassa kilpaileva mainoselokuva.
Kilpailuun ilmoitetaan yksittäisiä mainoselokuvia.

 

Yleinen (max. 180 sek)

Sarjassa kilpailevat televisiossa tai elokuvateatterissa esitetyt mainoselokuvat, jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa. Sarjassa jaetaan Grand Prix -palkinto mainoselokuvalle, joka edustaa elokuvantekemisen taitoa parhaimmillaan. Lisäksi sarjassa jaetaan kulta-, hopea- ja pronssi -palkinnot. 

 

Yhteiskunnallinen- ja kulttuuri (max. 180 sek)

Sarjassa kilpailevat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin, mutta poikkeuksellisista ja perustelluista syistä myös muiden yhteisöjen tilaamat mainoselokuvat esitysvälineestä riippumatta. Näiden mainoselokuvien tavoitteen tulee olla valistuksellinen tai merkittäviä yhteiskunnallisia tai kulttuurisia hankkeita edistävä. Mainos voi olla toteutettu yritysyhteistyönä ja sitä on voitu esittää kaupallisten televisiokanavien tarjoamalla mainostilalla edullisin sopimuksin tai veloituksetta.

 

Monikanavainen

Sarjassa kilpailevat mainokset, joissa samaa tarinaa kuljetetaan vähintään kolmella eri jakelu- ja mainosalustalla, eri esitysvälineet ja kohderyhmät huomioiden. Kilpailuun voi ilmoittaa töitä, jotka edustavat monimuotoisia viestintäkampanjoita ja jotka ovat mahdollisimman laajasti tavoittaneet yleisönsä eri viestinnän keinoin ja välinein.
Huom! Tähän kilpailusarjaan ilmoittautuessa on suotavaa editoida eri kanavissa käytetyt, mutta samaan työhön liittyvät videot yhteen.Video voi sisältää väliotsikoita erittelemään eri kanavissa käytetyt videot toisistaan.


Online-video (300 sek)

Sarjassa kilpailevat mainokset, joiden idea on luotu online-alustoille joko synnynnäisesti tai digitaaliseen ympäristöön laajentaen, ja jotka hyödyntävät kekseliäästi alustoihin liittyvää teknologiaa. Osa mainoselokuvan materiaalista voi myös olla esitetty televisiossa tai elokuvateatterissa.


Efekti- ja animointi (max. 180 sek)

Sarjaan voi ilmoittaa Suomessa suunniteltuja ja/tai tuotettuja mainoselokuvia, joiden ensisijaisena arvioinnin perusteena on animaatio, 3D tai erikoisefektit. Efekti- ja animointisarjaan ilmoitettu mainoselokuva voi kilpailla myös muissa sarjoissa.

 

Parhaat sekunnit

Kilpailusarjaan osallistuvat Parhaat sekunnit -kilpailuun (KPS) ilmoittautuvat ja sen shortlistalle vuoden 2018 aikana päässeet mainoselokuvat. Sarjaan ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa/ladata töitä Voitto-sivuston kautta. Myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan Parhaat sekunnit -shortlistalta. 

Tulokset

Kilpailun tulokset julkistetaan 7.3.2019 järjestettävässä Voitto-gaalassa.