Kilpailun säännöt

Tarkoitus ja tavoitteet

Voitto-kilpailun tarkoituksena on edistää suomalaisen mainoselokuvan tasoa ja arvostusta sekä kehittää tekijöiden ammattitaitoa.  SATU ry, Mainostajien Liitto ry ja MARK Suomen Markkinointiliitto ry rekisteröivät ©Voitto mainoselokuvakilpailu -tavaramerkin vuonna 1999. Vuodesta 2018 lähtien kilpailun järjestämisestä on vastannut Audiovisual Producers Finland – APFI ry. Talvella 2021/22 kilpailu järjestetään jo 27. kerran.

Kilpailun tuomariston tulee arvioida mainoselokuvia elokuvallisen ilmaisun, luovien ratkaisujen ja omaperäisyyden perusteella. Arvioinnissa tulee myös huomioida mainostettavan tuotteen ja elokuvan yhteensopivuus. Voittoa voivat tavoitella yhtä lailla pienillä ja isoilla resursseilla toteutetut elokuvat. Tuomariston tulee noudattaa arvioinnissaan ammatillisesti eettisiä ratkaisu- ja menettelytapoja.

Kilpailu ja palkintojenjakogaala kokoavat yhteen mainoselokuvan tuotantoprosessin keskeiset osapuolet, mainostajat, mainostoimistot, tuotantoyhtiöt ja kaupalliset televisioyhtiöt.

Säännöt

Kilpailuun voivat osallistua suomalaista suunnittelua ja/tai tuotantoa olevat mainoselokuvat, joiden julkinen ensiesitys televisiossa, elokuvateattereissa tai internetissä Suomessa on tapahtunut vuoden 2021 aikana. Kilpailuun ilmoitetaan yksittäisiä mainoselokuvia. (Alle 20 s. pituiset, selkeästi samaa sarjaa/kampanjaa olevat mainoselokuvat voi yhdistää yhdeksi tiedostoksi ladattaessa töitä).

Kilpailuun ilmoittaja (tuotantoyhtiö, mainostoimisto tai mainostaja) vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet mainoselokuvien ilmoittamiseen tähän kilpailuun, mainoselokuvien esittämiseen voittokilpailu.fi sivustolla yleisöäänestystä varten, shortlistalle nousseiden mainoselokuvien esittämiseen ja arkistoimiseen pysyvästi voittokilpailu.fi sivustolle sekä oikeus kopioida mainoselokuvia ja editoida niistä koosteita palkintojenjakogaalassa esitettäväksi. Kilpailuun ilmoittaja luovuttaa kaikki nämä oikeudet korvauksetta kilpailua järjestävälle APFI ry:lle.

Kilpailusarjat

Kilpailusarjat ovat Yleinen, Yhteiskunnallinen ja kulttuuri, Musiikki ja äänisuunnittelu, Online-video, Efekti ja animointi sekä yleisön äänestämä Yleisön Parhaat Sekunnit -palkinto.

Grand Prix -voittaja päätetään tuomariston äänestyksessä kaikkien kilpailusarjojen keskuudesta. Palkinto myönnetään mainoselokuvalle jotka edustaa elokuvantekemisen taitoa parhaimmillaan.

 

Kilpailusarjat 2021 ja elokuvan maksimi kesto:

Yleinen (max. 180 s.)

Sarjassa kilpailevat elokuvateatterissa tai televisiossa (sis. myös kaupallisten kanavien VOD-palvelut) esitetyt mainoselokuvat, jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa. Ilmoittaja voi harkita ilmoittaako kisaan mainoksen pisimmän leikkauksen vai lyhyemmän, kunhan kyseinen version on esitetty vähintään kerran edellä mainituissa kanavissa. Sarjassa jaetaan entryjen lukumäärän perusteella joko yksi palkinto tai kulta-, hopea- ja pronssipalkinnot.

 

Yhteiskunnallinen ja kulttuuri (max. 180 s.)

Sarjassa kilpailevat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin, mutta poikkeuksellisista ja perustelluista syistä myös muiden yhteisöjen tilaamat mainoselokuvat esitysvälineestä riippumatta. Näiden mainoselokuvien tavoitteen tulee olla valistuksellinen tai merkittäviä yhteiskunnallisia tai kulttuurisia hankkeita edistävä. Mainos voi olla toteutettu yritysyhteistyönä ja sitä on voitu esittää kaupallisten televisiokanavien tarjoamalla mainostilalla edullisin sopimuksin tai veloituksetta. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.

 

Musiikki ja äänisuunnittelu (max. 180 s.)

Sarjaan voidaan ilmoittaa mainoselokuvat esitysvälineestä riippumatta. Sarjan ensisijaisena arvosteluperusteena on mainoselokuvan musiikki ja äänisuunnittelu. Kuinka ääni tukee elokuvan taiteellista vaikutelmaa?
Äänisuunnittelun ja musiikkivalintojen onnistumista mainoselokuvassa arvioidaan muun muassa seuraavien seikkojen kautta: Omaperäisyys. Onko keksitty uusia ja persoonallisia ratkaisuja? Onko tekninen toteutus hyvä, jotta äänellä haettu viesti tulee kokonaisuudessa hyvin läpi? Onko ääni uskottava ja mainoksen estetiikan mukainen? Musiikkivalintojen toimivuus kuvan kanssa. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.


Online-video (ei max. pituutta)

Sarjassa kilpailevat mainokset, joiden idea on luotu online-alustoille joko synnynnäisesti tai digitaaliseen ympäristöön laajentaen, ja jotka hyödyntävät luovasti alustoihin liittyvää teknologiaa. Osa mainoselokuvan materiaalista voi myös olla esitetty televisiossa tai elokuvateatterissa. Sarjassa kilpailevat mainokset jotka eivät esimerkiksi kestonsa, kapean kohderyhmänsä tai sisältönsä puolesta ole saaneet esitystä televisiossa tai elokuvateatterissa. Sarjassa jaetaan entryjen lukumäärän perusteella joko yksi palkinto tai kulta-, hopea- ja pronssipalkinnot.

 

Efekti ja animointi (max. 180 s.)

Sarjaan voi ilmoittaa Suomessa suunniteltuja ja/tai tuotettuja mainoselokuvia esityskanavasta riippumatta ja joiden ensisijaisena arvioinnin perusteena on elokuvassa käytetty animointi, 3D tai erikoisefektit.

 

Yleisön Parhaat Sekunnit

Kaikki shortlistalle nostetut työt kilpailevat myös yleisöäänestyksessä, mutta sama mainoselokuva voi osallistua äänestykseen vain kerran. Sarjaan ei tarvitse ilmoittaa erikseen töitä.

Tuomaristo

Tuomaristo valitaan vuosittain ja kokoonpano 2021 kilpailussa on seuraava:

Yleinen tuomaristo
3 mainoselokuvatuotantoyhtiön edustajaa
3 mainostoimiston edustajaa
3 mainostajan edustajaa
2-3 Voitto-kilpailun tavaramerkin haltijoiden (APFI ry, Screenforce Finland, Marketing Finland) nimeämää edustajaa.

Tuomaristo valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa tuomariston työskentelyä, valvoa kilpailun tavoitteiden toteutumista ja mainoselokuva-alan yleisiä etuja sekä kommentoida tarvittaessa kilpailuvuoden töitä medialle.

 

Asiantuntijatuomaristot
Musiikki ja äänisuunnittelu -sarjassa sekä Efekti ja animointi -sarjassa voittajan valitsee erillinen asiantuntijatuomaristo, jonka jäsenten osaaminen on kiinteässä yhteydessä kategoriaan. Tuomaristossa on maksimissaan viisi jäsentä. Esituomariston jäsen voi olla myös varsinaisen tuomariston jäsen.

 

Tuomariston työskentely

Kilpailuun ilmoitettuja töitä arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä tuomariston kokouksessa mainoselokuvat arvioidaan keskustelemalla. Shortlistalle nousevat yhteisessä keskustelussa eniten nostoja saaneet ehdokkaat ja shortlistan pituus määräytyy eri kategorioihin ilmoitettujen töiden lukumäärän mukaan ollen keskimäärin 15-20% kategoriaan ilmoitetuista töistä. Ensimmäisessä vaiheessa jokaisen tuomariston jäsenen tulee tutustua ehdokkaisiin etukäteen.

Toisessa tuomariston kokouksessa kaikki shortlistan ehdokkaat katsotaan, niistä käydään tarvittaessa keskustelu, jonka jälkeen tuomaristo antaa ehdokkaille sijaluvut suljetussa äänestyksessä. Sijaluvut pisteytetään ja paremmuusjärjestys määräytyy kokonaispisteiden mukaan. Tuomaristo ei saa tietää tuloksia, vaan ne julkaistaan vasta palkintojenjaon yhteydessä.

Tuomaristolla on oikeus perustelluista syistä muuttaa ilmoitettujen töiden kilpailukategorioita ja sarjoittaa kilpailuun ilmoitettuja saman mainostajan yksittäisiä elokuvia, mikäli niiden suunnittelu ja tuotanto ovat samojen tekijöiden. Sarjoitetut mainoselokuvat käsitellään loppukilpailuvaiheessa yhtenä kokonaisuutena, jolloin kokonaisuudelle annetaan yksi sijaluku. Tuomaristolla on myös oikeus olla jakamatta palkintoa, mikäli se kokee, että johonkin sarjaan ei tule riittävästi ilmoitettuja töitä. Tällöin sarjaan ilmoitetut työt jätetään laskuttamatta.

Kilpailussa mainoselokuvia arvioidaan ensisijaisesti taiteellisen ja elokuvallisen ilmaisun, ei kampanjan tulosten perusteella. Tuomaristo voi arvioida töitä muun muassa seuraavien seikkojen kautta: Idean omaperäisyys ja käsikirjoituksen laatu. Onko keksitty uusia ratkaisuja? Tuotannon tekninen laatu sekä casting ja production design. Kuinka mainostettavan tuotteen/asian viesti välittyy ja onko kokonaisuus mieleenjäävä?

Tulokset

Kilpailun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2022.