Kilpailun säännöt

Tarkoitus ja tavoitteet

Voitto-kilpailun tarkoituksena on edistää suomalaisen mainoselokuvan tasoa ja arvostusta sekä kehittää tekijöiden ammattitaitoa.  SATU ry, Mainostajien Liitto ry ja MARK Suomen Markkinointiliitto ry rekisteröivät ©Voitto mainoselokuvakilpailu -tavaramerkin vuonna 1999. Vuodesta 2018 lähtien kilpailun järjestämisestä on vastannut Audiovisual Producers Finland – APFI ry. Talvella 2023/24 kilpailu järjestetään jo 29. kerran.

Kilpailun tuomariston tulee arvioida mainoselokuvia elokuvallisen ilmaisun, luovien ratkaisujen ja omaperäisyyden perusteella. Arvioinnissa tulee myös huomioida mainostettavan tuotteen ja elokuvan yhteensopivuus. Voittoa voivat tavoitella yhtä lailla pienillä ja isoilla resursseilla toteutetut elokuvat. Tuomariston tulee noudattaa arvioinnissaan ammatillisesti eettisiä ratkaisu- ja menettelytapoja.

Kilpailu ja palkintojenjakogaala kokoavat yhteen mainoselokuvan tuotantoprosessin keskeiset osapuolet, mainostajat, mainostoimistot, tuotantoyhtiöt ja kaupalliset televisioyhtiöt.

Säännöt

Kilpailuun voivat osallistua suomalaista suunnittelua ja/tai tuotantoa olevat mainoselokuvat, joiden julkinen ensiesitys televisiossa, elokuvateattereissa tai internetissä Suomessa on tapahtunut 1.1.2023–18.1.2024. Kilpailuun ilmoitetaan yksittäisiä mainoselokuvia

Kilpailuun ilmoitetaan ja siinä arvioidaan pääsääntöisesti yksittäisiä mainoselokuvia. Mikäli työt liittyvät selkeästi samaan kampanjaan ja yksittäisen elokuvan arviointi vaatii myös muiden osien katsomista, voi tuomaristo ja arvioida työt sarjana. Ilmoittaessa töitä sarjana laskutetaan ensimmäisestä entrystä 100% osallistumismaksu ja seuraavista 50%

Short-form sarjaan voi ilmoittaa selkeästi samaa sarjaa/kampanjaa olevat yhtenä työnä. (Suosittelemme yhdistämään työt yhteen tiedostoon jo ladattaessa tiedostoa).

Kilpailuun ilmoittaja (tuotantoyhtiö, mainostoimisto tai mainostaja) vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet mainoselokuvien ilmoittamiseen tähän kilpailuun, mainoselokuvien esittämiseen voittokilpailu.fi sivustolla yleisöäänestystä varten, shortlistalle nousseiden mainoselokuvien esittämiseen ja arkistoimiseen pysyvästi voittokilpailu.fi sivustolle sekä oikeus kopioida mainoselokuvia ja editoida niistä koosteita palkintojenjakogaalassa esitettäväksi. Kilpailuun ilmoittaja luovuttaa kaikki nämä oikeudet korvauksetta kilpailua järjestävälle APFI ry:lle.

Kilpailusarjat

Kilpailusarjat ovat Yleinen, Short-form, Yhteiskunnallinen ja kulttuuri, Musiikki ja äänisuunnitteluEfekti ja animointi sekä yleisön äänestämä Yleisön Parhaat Sekunnit -palkinto.

Yleisessä sarjassa tuomaristo pisteyttää työt sekä Film että Film Craft alakategorioissa. Grand Prix -palkinto myönnetään mainoselokuvalle, joka ansaitsee parhaat yhteispisteet molemmista kategorioista, eli edustaa mainoselokuvantekemisen taitoa ja suunnittelua parhaimmillaan.

 

Kilpailusarjat 2023 ja elokuvan maksimi kesto:

Yleinen sarja (max. 240 s.)

Sarjaan voidaan ilmoittaa esityskanavasta riippumatta kaikki mainoselokuvat joiden kesto on 20–240 sekuntia ja jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa. Ilmoittaja voi harkita ilmoittaako kisaan mainoksen pisimmän leikkauksen vai lyhyemmän, kunhan kyseinen version on esitetty julkisesti (televisiokanava, elokuvateatteri, online, VOD-palvelut…) vähintään kerran.

Tänä vuonna Yleisessä sarjassa jaetaan palkinnot kahdessa alakategoriassa: Film ja Film Craft. Ensimmäisessä tuomaristo arvioi työn ideaa, suunnittelua ja sopivuutta brändille. Jälkimmäisessä arvioidaan elokuvan teknistä toteutusta. Molemmissa alakategorioissa jaetaan ilmoitettujen töiden lukumäärästä riippuen joko yksi palkinto tai kulta-, hopea- ja pronssipalkinnot.

 

Short-form (max. 20 s.)

Sarjaan voidaan ilmoittaa kestoltaan 20 sekuntia ja sitä lyhyemmät mainoselokuvat, jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa esitysvälineestä riippumatta ja jotka on luotu erityisesti lyhyeen tarinankerrontaan. Mainoselokuvan voi ilmoittaa yksin tai sarjana jos työt liittyvät selkeästi samaan kampanjaan. Ilmoittaessa työt sarjana peritään ilmoittautumismaksu 1,5 kertaisena. Mainoselokuvan pidempiä versioita voidaan ilmoittaa myös muihin kilpailusarjoihin. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.

 

Yhteiskunnallinen ja kulttuuri (max. 240 s.)

Sarjassa kilpailevat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin, mutta poikkeuksellisista ja perustelluista syistä myös muiden yhteisöjen tilaamat mainoselokuvat esitysvälineestä riippumatta. Näiden mainoselokuvien tavoitteen tulee olla valistuksellinen tai merkittäviä yhteiskunnallisia tai kulttuurisia hankkeita edistävä. Mainos voi olla toteutettu yritysyhteistyönä ja sitä on voitu esittää mainostilassa edullisin sopimuksin tai veloituksetta. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.

 

Musiikki ja äänisuunnittelu (max. 240 s.)

Sarjaan voidaan ilmoittaa mainoselokuvat jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa esitysvälineestä riippumatta. Sarjan ensisijaisena arvosteluperusteena on mainoselokuvan musiikki ja äänisuunnittelu, joiden onnistumista arvioidaan muun muassa seuraavien seikkojen kautta: Omaperäisyys. Onko keksitty uusia ja persoonallisia ratkaisuja? Onko tekninen toteutus hyvä, jotta äänellä haettu viesti tulee kokonaisuudessa hyvin läpi? Onko ääni uskottava ja mainoksen estetiikan mukainen? Miten musiikkivalinta toimii kuvan kanssa? Työt arvioi asiantuntijatuomaristo, joka koostuu musiikki- ja äänisuunnittelualan ammattilaisista. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.

 

Efekti ja animointi (max. 240 s.)

Sarjaan voidaan ilmoittaa mainoselokuvat jotka ovat osa yrityksen tilaamaa kaupallista mainoskampanjaa  esityskanavasta riippumatta ja joiden ensisijaisena arvioinnin perusteena on elokuvassa käytetty animointi, 3D tai erikoisefektit. Työt arvioi asiantuntijatuomaristo, joka koostuu VFX- ja animaatioalan ammattilaisista. Sarjassa jaetaan yksi palkinto.

 

Yleisön Parhaat Sekunnit

Kaikki shortlistalle nostetut työt kilpailevat automaattisesti myös yleisöäänestyksessä, mutta sama mainoselokuva voi osallistua äänestykseen vain kerran. Sarjaan ei tarvitse ilmoittaa erikseen töitä.

Tuomaristo

Tuomaristo valitaan vuosittain ja kokoonpano 2023 kilpailussa on seuraava:

Yleinen tuomaristo arvioi Yleisen, short-form sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisarjan työt. Tuomaristo koostuu mainoselokuvatuotantoyhtiön, mainostoimistojen sekä mainostajien edustajista. Lisäksi tuomaristoon kutsutaan 2-3 Voitto-kilpailun tavaramerkin haltijoiden (APFI ry, Screenforce Finland, Marketing Finland) nimeämää edustajaa.

Tuomaristo valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa tuomariston työskentelyä, valvoa kilpailun tavoitteiden toteutumista ja mainoselokuva-alan yleisiä etuja sekä kommentoida tarvittaessa kilpailuvuoden töitä medialle.

 

Asiantuntijatuomaristot
Musiikki ja äänisuunnittelu -sarjassa sekä Efekti ja animointi -sarjassa voittajan valitsee erillinen asiantuntijatuomaristo, jonka jäsenten osaaminen on kiinteässä yhteydessä kategoriaan. Tuomaristossa on maksimissaan viisi jäsentä. Asiantuntijatuomaristojen jäsen voi olla myös yleisen tuomariston jäsen.

 

Tuomariston työskentely

Kilpailuun ilmoitettuja töitä arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä tuomariston kokouksessa mainoselokuvat arvioidaan keskustelemalla. Shortlistalle nousevat yhteisessä keskustelussa eniten nostoja saaneet ehdokkaat ja shortlistan pituus määräytyy eri kategorioihin ilmoitettujen töiden lukumäärän mukaan ollen keskimäärin 20% kategoriaan ilmoitetuista töistä. Ensimmäisessä vaiheessa jokaisen tuomariston jäsenen tulee tutustua ehdokkaisiin etukäteen.

Toisessa tuomariston kokouksessa kaikki shortlistan ehdokkaat katsotaan, niistä käydään tarvittaessa keskustelu, jonka jälkeen tuomaristo pisteyttää työt suljetussa äänestyksessä. Tuomaristo ei saa tietää tuloksia, vaan ne julkaistaan vasta palkintojenjaon yhteydessä.

Tuomaristolla on oikeus perustelluista syistä muuttaa ilmoitettujen töiden kilpailukategorioita ja sarjoittaa kilpailuun ilmoitettuja saman mainostajan yksittäisiä elokuvia, mikäli niiden suunnittelu ja tuotanto ovat samojen tekijöiden. Sarjoitetut mainoselokuvat käsitellään loppukilpailuvaiheessa yhtenä kokonaisuutena, jolloin kokonaisuudelle annetaan yksi sijaluku. Tuomaristolla on myös oikeus olla jakamatta palkintoa, mikäli se kokee, että johonkin sarjaan ei tule riittävästi ilmoitettuja töitä. Tällöin sarjaan ilmoitetut työt jätetään laskuttamatta.

Kilpailussa mainoselokuvia arvioidaan ensisijaisesti taiteellisen ja elokuvallisen ilmaisun, ei kampanjan tulosten perusteella. Tuomaristo voi arvioida töitä muun muassa seuraavien seikkojen kautta: Idean omaperäisyys ja käsikirjoituksen laatu. Onko keksitty uusia ratkaisuja? Tuotannon tekninen laatu sekä casting ja production design. Kuinka mainostettavan tuotteen/asian viesti välittyy ja onko kokonaisuus mieleenjäävä?

Tulokset

Kilpailun voittajat julkistetaan ja palkitaan Voitto-gaalassa 7.3.2024 Vanhalla ylioppilastalolla.